Reglement 2015

I. Algemeen 

 1. De wedstrijd vindt plaats op zaterdag 3 en zondag 4 oktober 2015 in de                 schouwburg van het Cultuurcentrum, Koninginnelaan 42, 3630 Maasmechelen, België.
 2. Er zijn twee categorieën:
  • gemengde koren van 16 – 40 leden
  • gelijkstemmige koren van 12 – 40 leden
 1. Een koor kan inschrijven in 2 categorieën.
 2. De zangers moeten minstens 15 jaar oud zijn.
 3. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 200 per koor en per categorie.
 4. Bij opnamen en/of uitzendingen door radio of televisie, of bij het maken van Cd’s, kunnen de uitvoerders geen aanspraak maken op een vergoeding.
 5. De koren dienen zich zelf in regel te stellen met de auteurswetgeving. De Internationale Koorwedstrijd van Vlaanderen-Maasmechelen draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.
 6. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, diefstal, e.d.
 7. Alle briefwisseling gebeurt via het wedstrijdsecretariaat.

II. Inschrijving 

 1. De inschrijvingen moeten vóór 10 januari 2015 op het secretariaat toekomen.
  1. De inschrijving gebeurt uitsluitend via de inschrijvingsmodule van de website www.ikv-maasmechelen.be
  2.  Enkel in geval van overmacht én met uitdrukkelijke toelating van de wedstrijdorganisatie kan de inschrijving plaatsgrijpen via een aangetekende postzending op het secretariaats­adres.
  3. De toezending van alle vereiste niet-digitale documenten en stukken gebeurt via een aangetekende postzending op het secretariaatsadres.
  4. Alle e-mailverkeer loopt uitsluitend via: info@ikv-maasmechelen.be
 2. Vereiste documenten:
  • Inschrijvingsformulier; de naam van het koor wordt vermeld in de eigen taal en in het Engels (via website).
  • Curriculum vitae van het koor (in het Engels en/of het Nederlands, 200 – 250 woorden in doorlopende tekst, via website).
  • Curriculum vitae van de koordirigent (in het Engels en/of het Nederlands, 200 – 250 woorden in doorlopende tekst, via website).
  • Korte inhoudelijke samenvatting van elk koorwerk (in het Engels en/of het Nederlands, via website). De titels moeten in de originele taal en ook in het Engels vermeld worden.
  • Twee recente foto’s van het koor en de koordirigent (in digitaal formaat jpeg- of tiff-for­maat, minimaal 330 dpi, via website of e-mail).
  • Eén originele partituur van alle koorwerken van de wedstrijdprogramma’s. Alle partitu­ren moeten de naam en de voornaam, de geboortedatum van de componist vermelden, en in het Romeins schrift gesteld zijn (via aangetekende zending).
  • Een recente geluidsopname, maximaal drie jaar oud, met minstens drie a capellakoor­werken.
 3. Inschrijvingen worden slechts aanvaard voor zover alle vereiste documenten en partitu­ren tijdig en volledig werden ingediend.
 4. De koren die inschrijven in twee categorieën worden behandeld als afzonderlijke koren.

III. Programma juryoptreden 

 1. Elk koor treedt op in twee wedstrijdbeurten:
  1.  Zaterdag: programmaschema voor elk koor (duur: 12-15 minuten muziek; volgorde vrij te kiezen):
   • Een a capella werk uit de periode vóór 1750 (naar eigen keuze)
   • Een a capella werk uit de periode 1800-1950 (naar eigen keuze)
   • Het verplicht werk (a capella, nieuwe compositie van ca. 3 minuten) van een Vlaams componist
   • Een werk uit eigen land (a capella), gecomponeerd na 1950 (naar eigen keuze)
  2. Zondag: programmaschema voor elk koor (duur: 8 -10 minuten muziek)
   • Een eenstemmig volkslied uit eigen land (a capella)
   • Een meerstemmig profaan programma naar keuze, a capella of met pianobegelei­ding
 2. De koren zijn vrij in het bepalen van de volgorde van hun wedstrijdprogramma. De volgorde moet uiterlijk vóór 1 september 2015 aan het secretariaat (via de website) doorgegeven worden. Nadien zijn geen wijzigingen meer mogelijk.
 3. De solistische gedeelten moeten beperkt blijven.

IV. Selectie 

 1. De selectie van de ingeschreven koren gebeurt op basis van de ingezonden documen­tatie (partituren, curriculum vitae en een recente geluidsopname, zie II – Inschrijving).
 2. De geselecteerde koren worden in februari 2015 verwittigd. De inschrijving wordt pas definitief na de ontvangst van het inschrijvingsgeld, dat uiterlijk op 1 maart 2015 bij de organisatie moet toekomen. Wanneer een geselecteerd koor van deelname afziet, verliest het zijn inschrijvingsgeld.
 3. Na betaling van het inschrijvingsgeld ontvangen de geselecteerde koren het gevraagde aantal exemplaren van het verplichte werk.

V. Jury 

 1. De internationale jury bestaat uit 5 leden.
 2. Het jurysecretariaat wordt waargenomen door de VZW “Internationale Koorwedstrijd van Vlaanderen-Maasmechelen”.
 3. De jury beoordeelt de koren en stelt daarna in elke categorie een rangorde op.
 4. Alle deelnemende koren ontvangen een schriftelijke beoordeling van elk jurylid.
 5. Het beoordelingspercentage van de beide wedstrijdbeurten is voor het zaterdag­programma 60 % en voor het zondagprogramma 40 %.
 6. Het oordeel van de jury is onbetwistbaar.