Onthaal 2015

 1. Locatie van aanmelding bij aankomst in Maasmechelen: Cultuurcentrum Koninginnelaan 42, 3630 Maasmechelen, tel. +32 (0)89 76 97 97
 2. De koren zijn welkom op vrijdag 2 oktober 2015 vanaf 10 uur. De maaltijden zijn gratis tot en met het ontbijt op maandagmorgen 5 oktober 2015.
 3. De deelnemende koorleden en maximum 3 begeleiders en 2 chauffeurs kunnen hun verblijf kiezen:
  • in gastgezinnen, voor zover beschikbaar, aan € 25 per persoon voor de volledige duur van de koorwedstrijd.
  • in een jeugdherberg, pension of hotel voor eigen rekening.
  • Bij eventuele vroegere aankomst en/of langer verblijf vallen de verblijfskosten ten laste van het ingeschreven koor.
  • Voor elk koor is een permanente begeleid(st)er voorzien.
 4. De koren staan zelf in voor de organisatie en de kosten van de heen- en terugreis naar en van Maasmechelen. Om in het eigen land een subsidie te verkrijgen voor de reiskosten kan bij het wedstrijdsecretariaat een attest aangevraagd worden.
 5. De deelnemende koren moeten – naast de twee optredens voor de jury – een concertprogramma van ongeveer 30 minuten voorzien voor zaterdagavond en één lichter koorwerk, van maximum 3 minuten, voor het slotconcert op zondagavond.
 6. Elk koor bezorgt zijn volledige en definitieve deelnemerslijst vóór 1 juni 2013 via de website van de wedstrijdorganisatie (www.ikv-maasmechelen.be). Deze lijst vermeldt: naam en voornaam, stemgroep (of functie: vb. dirigent, buschauffeur, begeleider), geslacht en geboortedatum.